EXECUTIVE

EXECUTIVE

Executive מקבוצת מעוף היא החברה מובילה במשק הישראלי במציאת פתרונות תעסוקה הולמים לבכירים בהתאם לשאיפותיהם, לניסיונם, ליכולותיהם המקצועיות והאישיות ולמידת התאמתם לתפקידים המוצעים, עד להשמה מוצלחת במקום העבודה החדש לשביעות רצונם הן של העובד הבכיר והן של החברה הקולטת.

Executive מתמחה בגיוס והשמת בכירים בקשת רחבה של תחומים בתעשייה במשק הישראלי ומנהלת קשרים ענפים והדוקים ושיתופי פעולה פוריים עם חברות סטארט-אפ, חברות קמעונאיות ותעשייתיות, התנועה הקיבוצית, מוסדות ציבוריים ופרטיים ועוד.

מאגרי הבכירים שברשות Executive כוללים את המקצועיים והמבריקים מביניהם, ובד בד עם הקשרים ההדוקים של Executive בכלכלה הישראלית המאפשרים לה לקיים מאגרי משרות אטרקטיביים ואקטואליים המתעדכנים על בסיס יומי, מובטחים פתרונות תעסוקה מיידיים ומיטביים.

הטיפול בלקוחות Executive מקבוצת מעוף, חברות וארגונים המגייסים עובדים בכירים לשורותיהם, נעשה באופן אישי, מסור ודיסקרטי, ומתחיל בפגישה עם הלקוח, בחינת צרכיו הייחודיים וכתיבת תיאור עיסוק מפורט. בהמשך מתבצע הליך של איתור, סימון ובדיקת התאמתם של מועמדים למשרה, המועמדים לתפקידים. 

Executive רואה בליווי הבכירים שהושמו על ידה חלק אינטגרלי מהשירות המתמשך הניתן לבכיר, שירות הנשען על מאגר הידע המקצועי המצוי באקזקיוטיב, החל בפסיכולוגים תעסוקתיים דרך עורכי דין מומחים בדיני עבודה וחשבי שכר, כל אלה עומדים לשירות הבכיר לכל אורך דרכו המקצועית.

היכנסו לאתר Executive »