AGENDA

AGENDA

Agenda מקבוצת מעוף מתמחה במתן פתרונות כוללים ומקיפים בתחום ההון האנושי לכלל העוסקים בתחום משאבי האנוש. Agenda מציעה ללקוחותיה (ארגונים ציבוריים, ארגונים פרטיים, מחפשי עבודה ומעסיקים) סל מוצרים, ויחד עמם מותאמת תוכנית ייחודית לכל לקוח במטרה לטפל בכל ההיבטים בתחום משאבי האנוש ולהוביל את הלקוח למקסום הצלחתו בתחום פעילותו המקצועית.

סל מוצרי Agenda למעסיקים/ארגונים כולל

סל מוצרי Agenda ללקוחות פרטיים כולל